Colofon     
Disclaimer
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij KoutersWeb. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van KoutersWeb is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiŽren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan KoutersWeb niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. KoutersWeb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. KoutersWeb geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

AVG
Er worden GEEN gegevens bewaard of opgeslagen. Ook is er GEEN cookie verwijzing.
     
        
Webdesign   - Low budget website -
KoutersWeb-design ontwikkelt, bouwt en onderhoudt websites. We helpen je graag bij het realiseren van je visitekaartje op internet.

Mijn doel is om een website simpel doch effectief te bouwen. Geen poespas welke alleen maar afleid of het geheel te druk maakt. Met als het aloude HTML en Java, Ifame en/of CSS elementen als basis kan men veel meer bereiken als men in eerste instantie zou denken.
    
Ik werk met:
Microsoft SharePoint Designer 2007/2010/2013
Java/Iframe/CSS elementen
Corel PaintShop Pro 2020 22.1.0.43 NL
Adobe Photoshop CC 2020 21.1.2 NL
Adobe Acrobat Reader DC 2020.009.20067  (Freeware)
Paint.net 4.2.12  (Freeware)
Chasys Draw IES 5.01.01  (Freeware)
IrfanView 4.54  (Freeware)
Gimp 2.10.20  (Freeware)
PhotoFiltre 7.2.1 (Freeware)
LibreOffice 6.4.4  (Freeware)
Microsoft Publisher 2007/2010/2013/2016/2019
.........
    
Alle websites zijn geoptimaliseerd voor Microsoft Internet Explorer versie 8.0 en hoger, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari en Firefox.

Wij helpen u graag verder!